GENERALFORSAMLING 2023

Del siden

Generalforsamling 2022

Tirsdag den 5/4-2022 kl. 17.00 

på Chenillen  Prinsensgade 14

Kl.17-18 Generalforsamling

 Kl.18-19.30 Spisning

 Kl. 19.30 Ølsmagning ved Bugtens Bryghus

Derefter er der konstituering af den nye bestyrelse. 

Dagsordenen er som følger jvf. Vedtægterne §18

Velkomst ved Pernille Borup Mortensen

Valg af dirigent (mødeleder).

Valg af stemmetællere.       

Konstatering at generalforsamling er lovlig indvarslet.     

Formandens Beretning.

Fremlæggelse af regnskab

Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.

Forslag fra bestyrelsen

Indkommende forslag fra medlemmerne, 3 dage før. Vedtægtsændringer 5 dage før.

Send det på mail til: Skovsgaardborgerforening@gmail.com eller aflevere i Landsbyhjørnet.

Valg til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år)

Bestyrelse 2022

Pernille Borup Mortensen (2021-2023)

Helene Vibe Sørensen (2021-2023)

Knud Erik Jensen (2021-2023)

Jonna Kærvad Jacobsen (2021-2023)

På valg er 

Anne- Marie Kragh Steffensen (2020-2022)

Inger Marie Pedersen (2020-2022) Søs

Jørn Otto Pedersen (2021-2022)

Valg af 2 stk. suppleanter

Valg af 2 revisorer

Valg af revisorsuppleant                      

Evt.

Efter generalforsamlingen er der overrækkelse af prisen: 

Årets Borger 2022

(Send det på mail til: Skovsgaardborgerforening@gmail.com eller aflevere i Landsbyhjørnet).

For at have stemmeret skal man have betalt sit kontingent senest 3 dage før

Bank: 9070  4270000296

Mobil Pay: 20129464

Kontant: Hos Søs i Landsbyhjørnet tirsdag kl. 14-16 og fredag kl. 10-12   

Kommentarer

Karsten Friis

01.09.2021 10:53

Så skal der være generalforsamling i borgerforeningen. Desværre skal den holdes i Arentsminde. Hvorfor nu det? Den kunne lige så godt være holdt i Bjælkebos store sal.