Referat af Online bestyrelsesmøde 06.01.2021

1. Kurve
Kari har afleveret kurve til dem som hjalp med at sætte julebelysning op i byen.

2. Juletræer - op og nedtagning og trætræer mm
Det fungerede rigtigt godt som altid med klargøringen og opsættelse af julebelysningen igennem byen. Husk at der næste år laves en klar aftale om hvornår det sættes op og hvornår det tages ind igen.
Det er ikke nødvendigt at det tages ned imellem jul og nytår.
Der skal undersøges hvordan vi er forsikret når vi sætter tingene op. Sikkerhedsmæssigt.

3. Flag- og julebelysningskonto
Kontoen ser fin ud. Der mangler stadig at blive spurgt nogle enkelte af byens forretninger om de vil give lidt.

4. Flagstænger søge penge
Karsten Friis har smidt et ansøgningsskema hos Søs, mht at søge penge ved Spar V-fonden til nye flagstænger. Kari og Søs vi få lavet ansøgningen så der kan søges penge hjem.

5. Kummer
Stor ros til dem fra bestyrelsen som ordnede dem. Der er en som ikk er så pæn ved brugsen. Kari taler med Mette fra Brugsen om dette

6. MobilePay
Søs har sat banken i gang med at finde ud af at få denne op at stå.

7. Nye skilte - opbevaring
Det er aftalt at de kan opbevares sammen med flagstængerne. Og at de sættes op sammen med flagstængerne. Kari tager kontakt til Søren K og Vagn Fuglesang når der åbnes lidt mere op.

8. Jakke og bluse
Tages op igen når der Åbnes lidt mere op.

9. Dilettant
Dette er udsat på ubestemt tid grundet Covid-19.

10 Penge “Liv og by”
Der er ikke komme penge endnu. Kari følger op på dette.

11 Ny dato seminar
Der sættes ikke en ny dato på nuværende tidspunkt.

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.2021

1. Ny dato seminardag.
Der skal laves en nyt dato til en seminardag, hvor der bla skal laves den velkomstmappe som der har været snakket om. Dagsorden til denne laves inden seminaret, og sendes ud til bestyrelsen. Bestyrelsen skal inden seminaret hver især lave en liste over hvilke foreninger der er her i området.
Der aftales evt. den 29.05.2021 kl. 10.00 til kl. 16.00

2. Kommende bestyrelsesmøder.
Der skal fastlægges 4 faste årlige bestyrelsesmøder. 2 i foråret 2 i efteråret. Dette skal indgå i vores Årshjul.
Mandag d. 14.06.2021 kl. 19-21
Mandag d. 16.08.2021 kl. 19-21
Mandag d. 06.09.2021 kl. 19-21
Torsdag d. 16.09.2021 kl. 19-20 (konstituerende bestyrelsesmøde)
Mandag d. 11.10.2021 kl. 19-21

3 Generalforsamling.
Der skal afholdes generalforsamling i September.
Onsdag d. 15.09.2021 kl. 18 - 22

4. Kummer.
Heidi, Flemming og Anne Marie vil gerne igen stå for at få frisket op i kummerne. Der aftales også at der ved byskiltene bliver plantet tété.

5. MobilePay.
Tages op til næste bestyrelsesmøde.

6. Regnskab.
Regnskabet for 2020 er godkendt.

7. Flagalle.
Købmandsgården har været ved at rette holderne til flagstængerne op. Men der skal stadig investeres i nogle nye. Søs har fået to tilbud hjem, som der kigges nærmere på.
Der aftales ligeledes, at der skal udvides så at der kan være falgallé fra byskilt til byskilt.
Søs tage kontakt til kommunen.

8. Veste hjerteløber.
Der indkøbes 30 refleksveste, hvor der kommer logo på.

9. Grøndag.
Der aftales at der afholdes Grøn dag Lørdag d. 08.05.2021 kl. 10-12.
Kari snakker med Leo i Brugsen om mad, og div.
Helle klarer trailer og PR på Facebook og hjemmesiden.
Søs laver skriv og får dette printet ud.
Der er aftalt at PS2 vil dele skriv ud i alle postkasser. (uddeling fra d. 28.04.2021-06.05.2021)

10. Årshjul.
Der aftales, at der laves et årshjul til vores Seminar. Med alle de faste arrangementer som vi har. Samt hvornår der f.eks skal ordnes kummer.

11. Skilte - hvor være i fremtiden.
Kari kontakter Vagn i Attrup om han kan opbevarer dem

12. Evt.
I uge 40 er der i kommunen “kulturuge”. Der vil inden uge 40 afholdes en “kaffe-møde” hvor byens borfgere bliver inviteret i forhokd til om der kunne være nogle som ville være tovholderer til arrangementer i uge 40.
Vej fra Torslev Kirke til Attrup er blevet erklæret trafikfarlig. Derfor vil skolebørn blive tilbudt buskørsel. Og der arbejdes hårdt på at der kommer belysning.

Seminardag 29.5.21

Seminardag d. 29.05.2021.

1. Siden sidst.

Der er afholdt grøn dag.

2. Eva. Grøndag.

Der kom torsdag, inden grøndag, melding om at der nok ikke var blevet delt flyers ud til hele byen. Dette var også at mærke på selve dagen. Der skal gøres en større indsats for at nå ud til hele byen. Der tages kontakt til PS2 om hvor de har delt ud, da der var mange flyers tilbage. 

3. Kummer - byskilte.

Der skal ordnes kummer og dette skal til at ske. Anne Marie vil være tovholder for at der snakkes med “kummeholdet”  så det året igennem bliver plantet og holdt. 

Der skal til bestyrelsesmødet den 16.08.2021 snakkes om kummer, så de er pyntet op til konfirmationerne. Samt hvem der sætter flag i på dagene. 

4. Refleksveste.

Søs har fået tilbud på veste. Disse er lidt dyre. Der er derfor besluttet at Kari vil tage kontakt med Liv i By og Skole om de vil sponsorer til dette. Kari tager ligeledes kontakt til Sadelmageren i skovsgård om han kan lave trykken på vestene. 

5. MobilePay.

Søs arbejder stadig på om mulighederne for at få mobilpay

6. Flagalle.

Søs arbejder stadig på at få fat i den rette ved kommunen som kan hjælpe os med at søge økonomi til at få ny flagallé.

7. Jakke og bluse.

Helle arbejder stadig på dette.

8. Årshjul.

9. Forsikringer - husk læs de fremsendte fra Søs.

Da der er mandefald fra bestyrelsen, tages dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

10. Velkomstmappe - husk liste med hvilke foreninger, vi har i området.

Dette tages også til næste bestyrelsesmøde. Der skal laves en liste over hvem der skal stå for hvad. HUSK hver især mulige foreninger og forretninger ned som kan skal være med i velkomstmappen.

Evt.

Kari informere om at hun har skrevet ind i kalenderen på hotellet 

Kari og Erik har møde torsdag d. 03.06.2021 mht datoer for spis sammen, drinks party, Pakke auktion og Halloween.

Der arbejdes på at der den 19.09.2021 bliver afholdt høstmarked i Skovsgård.

Der afholder LUP-møde den 8 Juni i Hallen. Der appelleres til at vi fra borgerforeningen deltager i det omfang det er muligt.

Der er generalforsamling i Skovsgaard Multihus d. 03.06.2021. Søs deltager fra Borgerforeningen. 

Mandag den 14 Juni er det næste bestyrelsesmøde. Her kommer Kari lidt senere da hun skal deltage i et andet møde. Der snakkes om at vi skal mødes lidt før - kl. 18.00. Dette skrives ud  til alle bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmøde 16.8.21

Bestyrelsesmøde Mandag d. 16.08.2021

1. Siden sidst - info.

Kari beretter at der har været møde i liv i by og skole. Der blevet snakket om det kommende møde om Årets Landsby d. 21.08.2021. Hvad programmet er.og hvad der sker i byen denne dag for de dommere som kommer.

Der berettes også at der i liv i by og skole er en fin økonomi. 

2. Flagalle. - Tages til næste møde

3. Hjerteløber veste.  - Tages til næste møde

4. Generalforsamling - info samt kan den holdes i Skovsgård?

Der er blevet besluttet at generalforsamlingen afholdes i Halvrimmen. 

5. Den 21.8.21. - flag kummer.

Der skal flag i kummerne gennem byen. Dette sørger Anne Marie for. 

6. Datoer for spissammen, drinksparty mm. - kan/skal pakkeauktion holdes i Skovsgård?

Fællesspisning:

Torsdag d. 02.09.2021 kl. 18.00

Torsdag d. 28.10.2021 kl. 18.00

Torsdag d. 03.02.2022 kl. 18.00

Torsdag d. 03.03.2022  - Dilettant

Drinksparty:

Fredag d 03.09.2021 kl. 16-18

Fredag d 01.10.2021 16-18

Fredag d. 19.11.21 16-18

Fredag d. 21.01.22 kl 16-18

Fredag d. 25.03.22 kl 16-18

Fredag d. 17.06.22 kl 16-18

Pakkeauktion:

Torsdag den 18.11.21 kl 18.00

Delittant: 

Onsdag d. 02.03.22 - Generalprøve

Torsdag d. 03.03.22 - Præmiere

Tirsdag d. 08.03.22 - Forestilling med kagebord.

Knæk Cancer uge 43 2021

Skovsgårddag:

Søndag d. 12.06.22 med fællesspisning kl. 18.00

Priser fællesspisning: Voksne 85. Børn u/12 40 kr.  Husk at der SKAL tillmeldes spisning en ugen før til hotellet. Tlf. 98230400

7. MobilePay. - Tages til næste møde

8. Infomappe. - Tages til næste møde

9. Landsbyhjørnet.

Dette starte igen tirsdag den 17.08.2021 i Bjælkebo. 

10. Grøndag efteråret?

Vi afholder Grøndag lørdag d. 09.10.2021. 

Kari Kontakter Leo i Brugsen ang. Mad og drikkevarer.

Helle eller Flemming sørger for Trailer.

11. Evt 

Flag til Konfirmationerne. AM sætter op lørdag morgen. Kari tager ned lørdag aften. Kari sætter op søndag morgen. Flemming tager ned søndag aften. 

Høstmarked afholdes søndag 19.09.21

støtteforeningen.dk Knæk Cancer lodder

Der arrangeres seminardag. Lørdag d. 08.01.22 fra kl. 10-15

Infomappe

Julepynt

Velkomstmappe/mentor til tilflyttere.

Jakker og Bluser.

Hjemmeside.

12.  HUSK møde mandag den 6.9.21.

Punkter til dagsorden.:

Logoflag

PR materialer til borgerforeningen.

Alle skal til næste gang se hvad de kan finde af priser og forslag til PR materialer.

Hjemmeside

Bestyrelsesmøde d.6.9.21

Bestyrelsesmøde Mandag d. 06.09.2021

1. Info fra diverse møder.

Info fra Liv i by og skole.

Der er søgt om penge til høstmarked og knæk Cancer. Dette er blevet bevilget. 

Der er aftalt at der i bosætningsgruppen bliver lagt mere vægt på at fremhæve byen. Der er aftalt at Anne Ringgren bliver hentet ind til at promovere det. 

LUP - der er aftalt at der arbejdes videre på en skaterbane i byen.

Der bliver afholdt 2 fyraftensmøder hvor man kan i foreninger blive god til at få skarphed fortalt i den gode historie. Via Sociale medier. 15.11.2021 eller 17.11.2021 kl. 17.30-19.30

Der skal være 2 repræsenteret fra borgerforeningen.

2. Loyalitet overfor borgerforeningens bestyrelsen.

Der ytres fra flere i bestyrelsen at man er meget harm over de ting som der er blevet slået op på de sociale medier. 

Der er flertal i bestyrelsen for at vores arrangementer afholdes i Arentsminde så længe hotellet har huse derude. 

3. Høstmarked. 19.09.2021

Høstmarked bliver afholdt som for 2 år siden. Starter kl. 13.00. Afholdes ved teglværket også som vanlig.

Vi afholder en konkurrence hvor man skal gætte et antal i glasset. Man kan vinde plader til Bingo Banko søndag i uge 42.

Vi får lavet badges som vi kan sælge.

Hvem deltager: Flemming, AM, Kari, Helle

4. Uge 43.

Program:

Søndag skal der være bingo Banko

Tirsdag er der løb/cykel i skovsgaard

Onsdag er der sangaften i arentsminde

Fællesspisning i arentsminde 18-19.30. Det fortsætter derefter med lysceremoni ved Bjælkebo kl. 20.00

5. Generalforsamling - medlemmer?

Heidi har valgt at hun ikke ønsker at genopstille. Hun fortsætter dog som suppleant. 

6. Seddel med kommende arrangementer.

Der udarbejdes en seddel som skal deles ud i alle postkasser. Søs laver denne. Søs sørger ligeledes for at tage kontakt til PS2 så de kan få den delt ud inden Tirsdag i uge 38. 

7. Jule/flag konto.

Der har uheldigvis været en traktor som har påkørt 3 flagstænger. Han har vedkendt sig at det er sket. Søs har kontakt med ham og med købmandsgården omkring det.

Det er regnet på hvad det vil koste at få en ny flagallé. Beløbet vil komme til os når der er regnet færdigt på det.

8. Info mappe.

Kari vil prøve at få en pris ved et firma i pandrup hvad det vil koste at få lave et info mappe.

9. Arrangement kan vel holdes i Skovsgård.

10. Hjemmeside og FB.

11. Hvordan kan vi få budskabet ud til alle mht begivenheder?

12. Tøj - andet end vores logo.

13. Ændring ifht den 16.9.21.

Der aftales at vi afholder konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

14. Evt.

Konstituerende bestyrelsesmøde 15.9.21

Konstituerende Bestyrelsesmøde  15.09.2021

Formand: Kari Bratholt.

Næstformand: Flemming Beck

Sekretær: Helle Dam

Kasser: Søs

Bestyrelsesmedlem: Jonna Jacobsen

Bestyrelsesmedlem: Henrik Grønborg

Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Krag.

Facebook/hjemmeside ansvarlig: Flemming Beck og Søs

Næste bestyrelsesmøde 11.10.2021 kl. på Arentsminde Cafeteria. 

Bestyrelsesmøde d. 11.10.21

Bestyrelsesmøde mandag d. 11.10.2021

Deltagende: Søs, Jonna, Flemming, Anne Marie, Kari, Helle, Henrik

1. Info fra møder

Kari informerer om knæk Cancer møde. Der er i den forbindelse snakket om at der skal oprettes en mobilpay box. Dette bliver vi enige i Bestyrelsen om at der skal oprettes. 

Der er snakket med leder af skolen ang jul i skovsgaard. Der er lavet aftale med ham om at de kontakter os hvis der er behov for hjælp fra borgerforeningens side mht et julearrangement.

Henrik vil sammen med skoleleder finde ud af hvordan standen er på det julepynt der er lavet på skolen. 

2. Eva. høstmarked

Der er afholdt høstmarked. Der kom det antal som der plejer. Og folk har givet udtryk for at det var hyggeligt. Der er efterfølgende kommet et forslag fra en borger om ikke det kunne være en ide kun at afholde det hvert år.

Der snakkes om i bestyrelsen at der har været aftalt at vi kun afholdte det hver 2 år, samt at det modsatte år var der skovsgårddag, sådan at denne også lå hvert 2 år.

3. Eva. Grøndag

Det blev ingen succes. Der var ikke nogen som mødte op. Der snakkes om at der kun var lavet opslag på hjemmeside og facebook, men at der ikke blev sendt noget ud. 

Der vurderes om der skal afholdes 2 gange om året eller om det kun skal være 1 gang som vi plejer. Der aftales at der kun afholdes en om foråret som vi plejer, og at vi så vurderer om der evt skal afholdes en mere.

4. Uge 43

Søren K kontakter Søs ang mobilpay box. 

Indsamling af pakker. Der vi i løbet af ugen blive sendt en brochure ud til alle postkasser i skovsgaard. Der afholdes møde i morgen tirsdag d. 12.10.2021 hvor der bliver lavet en arbejdsfordeling.

Hotellet gør klar til Banko om fredagen. Det gør også klar til fællesspisningen om torsdagen. 

5. Pakkeauktion 18.11.21.

Der Skal også her samles pakker ind. Der aftales at vi spørger Erik om han vil være auktionarius. Dette vil Erik Gerne. Maden er som vanlig. Grønlangkål m/ tilbehør. Der skal tilmelding senest d. 11.11.2021. Der skal købes mandelgave i brugsen, dette gør Søs.

6. Fællesspisning og drinksparty

Husk at tilmelde os til disse arrangementer. Næste fællsespisning er d.28.10.2021 næste driknsparty er den 19.11.2021.

7. Juleklargøring og nedtagning

Klargøring af julepynt foregår den: 17.11.2021

Opsætning: 20.11.2021

Nedtagning: 

__________________________________________________________________________

Note fra ny referant. Bestyrelsen opløses på dette tidspunkt og referatet er derfor ikke gjort færdigt. 

___________________________________________________________________________

8. Flagalle

Det er ikke kommer yderligere afklaring på dette. 

9. Veste

Kari har rykket for penge til disse. Hun afventer og rykker igen på dette.

10.Infomappe

Kari har kontaktet trykkeriet i Pandrup, hvor meget det vil kommet til at koste at få disse lavet. Han laver et tilbud til os med infomapper og flag.

11.Evt

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 1.11.21

Konstituering af bestyrelse:

Formand: Pernille Borup Mortensen

Næstformand: Helene Vibe Sørensen

Sekretær: Jonna Kærvad Jacobsen

Menig: Anne-Marie Kragh Steffensen

Menig: Knud Erik Jensen

Menig:  Søs Pedersen

Menig: Jørn Pedersen

Forslag fra Pernille: Pengene fra pakke auktion bruges til julebelysning og flag allè.

Pakke Auktion afholdes i Multihuset.

Tilmelding nødvendig.

Plads til ca. 70-80 personer.

Seneste kommentarer

01.09 | 10:53

Så skal der være generalforsamling i borgerforeningen. Desværre skal den holdes i Arentsminde. Hvorfor nu det? Den kunne lige så godt være holdt i Bjælkebos store sal.

Del siden